Dec 15, 2018

Sảnh cà phê

Không gian trong nhà tại sảnh tầng 1 của khách sạn. Phục vụ cà phê thượng hạng hoặc đồ uống hoa quả độc đáo.
Mở cửa từ 07:00 đên 22:00