Dec 15, 2018

Nhà Hàng Vip 1 và Vip 2

Tầng 3, sức chứa 15-20 khách
Nhà hàng phục vụ thực đơn chọn món phong phú, chương trinh trọn gói.
Bữa trưa phục vụ từ 11:30 đến 13:30
Bữa tối phục vụ từ 17:30 đến 22:00