Dec 15, 2018

Nhà hàng đèn lồng đỏ

Tầng 3
Nhà hàng phục vụ buffet sáng, thực đơn alacarte và setmenu cả ngày với đa dạng các món ăn từ nền ẩm thực Việt Nam và Trung Quốc.
Mở cửa từ 06:00 đến 22:00