icon

Số điện thoại

Số điện thoại: +84 243 662 2299 – 0983 911 884

icon
icon

Địa chỉ

197, Trần Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội

icon
icon

Email

Email: lotuslegendhotel.reception@gmail.com

icon

Send Message

 

 

0243 662 2299